top of page

NAL Rovaniemi ry hakee aluetyöntekijää KATU-hankkeeseen Rovaniemen alueelle määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2026 loppuun asti.

Aluetyöntekijän tehtävänä on asiakastyö rikos- ja päihdetaustaisten nuorten aikuisten kanssa, kokemusasiantuntijan työparina ja työpaikkaohjaajana toimiminen sekä alueellinen verkostotyö.

KATU 2.0 - kokemusasiantuntija arjen tukena -hanke Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa (2024-2026) on jatkoa nyt päättyvälle Nuorisoasuntoliitto NALin hallinnoimalle KATU -hankkeelle. Hanke on STEA:n rahoittama ja Rovaniemen alue on hankealueena uusi. Hankkeen kohderyhmää ovat 18–29-vuotiaat rikos- ja päihdetaustaiset nuoret aikuiset ja tavoitteena on rikos- ja päihdetaustaisten nuorten aikuisten elämän- ja arjenhallinnan sekä asumisen taitojen vahvistuminen, nuorten asumistilanteiden korjaantuminen, nuorten tukeminen rikoksista ja päihteistä irtautumiseen ja työparimallin hyödyntäminen nuorten aikuisten parissa työskentelevien ammattilaisten tekemässä asiakastyössä.

Hankkeessa toteutetaan työparimallia, jossa sosiaalialan ammattilainen ja rikos- ja/tai päihdetaustainen kokemusasiantuntija työskentelevät yhdessä kohderyhmään kuuluvien nuorten ja heidän verkostonsa kanssa. 

Työtehtävä

Aluetyöntekijän tehtävänä on KATU 2.0-hankkeen asiakastyö, verkostotyö, viestintä ja työn tuloksellisuuden seurannan toteuttaminen ja seurannasta vastaaminen yhdessä Kemi-Tornion työparin ja yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa.

Työpiste on Rovaniemellä. Työntekijällä on oltava käytössään auto. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä ja työaika on 37,5 h/vko. Työsuhteessa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjen TESiä. Työn vaativuusryhmä on 5, palkka TES:n mukainen 2484,23 euroa sekä mahdolliset kokemusvuosilisät. Työ alkaa mahdollisimman pian.

Odotamme hakijalta:

  • kokemusta ja asenteellista valmiutta haastavan kohderyhmän kanssa työskentelystä  

  • sotealan tai muuta soveltuvaa koulutusta  

  • kokemusta ja kykyä monialaiseen verkostotyöhön 

  • paineensietokykyä, hyviä organisointitaitoja, itsenäistä työotetta ja yhteistyötaitoja 

  • halukkuutta työskennellä työparimallilla kokemusasiantuntijan kanssa ja toimia työpaikkaohjaajana

 

Arvostamme:  

  • kokemusta rikosseuraamus- ja/tai päihdetyöstä  

  • nuoriin aikuisiin ja asumiseen liittyvää asiantuntemusta   

  • kokemusasiantuntijatoiminnan tuntemusta  

 

Työnhaku

Lisätietoja työtehtävistä antaa NAL Rovaniemi ry:n toiminnanjohtaja Iiris Satamo p. 040 938 2664 arkisin klo 9–15.

Jätäthän hakemuksesi viimeistään 14.4.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen iiris.satamo@nalrovaniemi.fi

Työnantaja

NAL Rovaniemi ry on vuonna 1991 perustettu yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistys toimii nuorten asunto-olojen parantamiseksi Rovaniemellä vuokraamalla asuntoja itsenäistyville nuorille aikuisille. Nuorilla on mahdollisuus saada asumiseen ohjausta ja valmennusta, mutta vuokra-asuntomme ovat aivan tavallisia asuntoja. NAL Rovaniemi ry kuuluu NAL Nuorisoasuntoliittoon. Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja ja 23 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliitto.

Tarjoamme innostavan, kehittämismyönteisen ja tasa-arvoisen työyhteisön.

bottom of page